Stanovy (pdf)
Stanovy občianskeho združenia "Športový klub TORPEDO".

Register občianskych združení
Oficiálny záznam v registri občianskych združení.

Štatistický úrad
Oficiálny záznam štatistického úradu.

Register príjemcov 2%
Oficiálny záznam v registri príjemcov 2% z dane.