Športový klub TORPEDO Športový klub TORPEDO zabezpečuje všestranné podmienky pre účasť svojich členov na telovýchovných, športových a turistických akciách. Združujeme členov z Trnavy, Bratislavy a širokého okolia. Venujeme sa najmä raftingu, kajaku, inline korčuľovaniu, behu na lyžiach, plávaniu, klasickému behu, cyklistike a fitness - na rekreačnej ale aj pretekárskej úrovni. Občianske združenie "Športový klub TORPEDO" bolo oficiálne zaregistrované na ministerstve vnútra SR dňa 30. júna 2010, ale jeho pôsobenie siaha do oveľa hlbšej minulosti.